การใช้งานระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัย

     สำหรับนักศึกษา

      1.) ต้องทำการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบ โดยคลิกที่ลิงค์ "สมัครสมาชิก" แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
      2.) ให้ตั้งชื่อ Username และ Password โดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ(พิมพ์เล็ก) หรือตัวเลขเท่านั้น
      ** นักศึกษาสามารถตั้ง Username เป็นรหัสนักศึกษาได้
      3.) เมื่อกรอกข้อมูลแล้วให้ทำตามขั้นตอนที่ระบบแนะนำต่อไปโดยการไปตรวจสอบ e-Mail ของท่าน และยืนยันการสมัครสมาชิก
     หมายเหตุ นักศึกษาควรใช้ Email ของทางมหาวิทยาลัยในการสมัคร
      * การยืนยันการสมัครสมาชิก หากนักศึกษาไม่เจอเมล์ตอบกลับการยืนยัน ให้นักศึกษาเช็คที่ เมล์ถังขยะ 

    สำหรับอาจารย์ผู้สอน
    สามารถเป็นผู้สร้างรายวิชาในระบบได้ โดยกรอก "
แบบฟอร์มสมัครเป็นผู้สร้างรายวิชา"
    และนำส่งศูนย์คอมพิวเตอร์ และทางศูนย์คอมพิวเตอร์จะทำการแจ้งผลให้ท่านทราบทางที่อยู่ e-Mail ที่ท่านระบุครับ
    ------------------------------------------------------
    หากมีปัญหา โปรดติดต่อที่ ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ชั้น 5 ศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือโทร. 6000 ต่อ 507

   

 

    ประเภทของรายวิชา


    ช่วยเหลือ ค้นหารายวิชา