ช่วยเหลือ ค้นหารายวิชา

ร่างกายของเราสามารถเจริญเติบโตได้ด้วย

การแบ่งเซลล์แบบมิโตซรวมทั้งพืช ดังเช่นการเจริญเติบโตของส่วนราก ก็เกิดจาการแบ่งเซลล์ที่ปลายราก