ยิ้ม เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการนำข้อมูลทางการบัญชีเพื่อให้กลุ่มผู้ใช้ข้อมูลได้รับประโยชน์เื่อการวางแผน ควบคุม และ ตัดสินใจจากข้อมูลทางการบัญชี ยิ้ม