ระบบการป้องกันไฟฟ้า ระบบการป้องกันเมื่อลัดวงจร การกำหนดค่า รีแอกแตนซ์ หลักการและคุณสมบัติของวงจรเบรกเกอร์ ฟิวส์ รีเลย์ การป้องกันระบบจ่าย ระบบส่งและเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันจากฟ้าผ่า แรงดันเกิน กระแสวิ่งไหลลงดิน และการลัดวงจรไฟฟ้า