หลักการทำความเย็น    วัฏจักรการทำความเย็น คุณสมบัติของสารทำความเย็น อุปกรณ์ในระบบทำความเย็น เครื่องมือที่ใช้ในระบบเครื่องทำความเย็น  อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าของเครื่องทำความเย็น  การทำงานของระบบตู้เย็น ถังน้ำเย็น ตู้แช่แข็ง ตู้ทำน้ำแข็ง  การติดตั้ง บำรุงรักษา การตรวจซ่อม และการประจุน้ำยาสารทำความเย็น