การวิเคราะห์อัลกอริทึม การเขียนผังงาน โครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ อาร์เรย์สแตก คิวทรี ลิงค์ลิสต์ต้นไม้และปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ทฤษฎีกราฟ การเรียงลําดับข้อมูล การค้นหาข้อมูล ฟังก์ชันเรียกตัวเอง