ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดิน ความสัมพันธ์ระหว่างเฟสของมวลดิน การจำแนกประเภทของดินทางวิศวกรรม การไหลซึมผ่านของน้ำและตาข่ายของน้ำในดิน ความเค้นของดินเนื่องจากแรงภายนอก กำลังรับแรงเฉือนของดิน การทรุดตัวของดิน การบดอัดดิน