ความหมายการวางแผน ความสำคัญและประเภทขงแผน แผนชุมชน และการนำไปใช้ประโยชน์