คำอธิบายรายวิชา

ทรานสดิวเซอร์
และตัวตรวจจับแบบต่างๆ
 การประยุกต์และใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์ต้องควบคุมระบบการทำงานต่างๆ ควบคุมการทำงานระบบจักรกล ควบคุมระบบโทรศัพท์ควบคุมระบบสื่อสาร