คำอธิบายรายวิชา

หลักการเกี่ยวกับการวัด และการควบคุม การวัดแรง การวัดความเร็ว การวัดกำลัง อุปกรณ์ทรานส์ดิวเซอร์การวัดอุณหภูมิและเครื่องวัดอุณหภูมิการวัดความดัน การวัดระดับ การวัดอัตราการไหล การวิเคราะห์หลักการ และวิธีการควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม ระบบการควบคุมแบบอัตโนมัติและปฏิบัติตามรายวิชา