การจัดซื้อเป็นวิชาที่ว่าด้วยกระบวนการ การจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ ต้นทุนต่ำ กำไรสูง ตลอดจนเทคนิควิธีการเจรจาต่อรองเพื่อประโยชน์ของธุรกิจ และขั้นตอนการจัดซื้อที่ได้ปฏิบัติในธุรกิจ