วิชาสัมมนาปัญหาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การจัดอบรมเชิงวิชาการเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในอุตฯท่องเที่ยว