คำอธิบายรายวิชา โครงสร้างข้อมูลเชิงประยุกต์(5671201)

โครงสร้างข้อมูลบนระบบคอมพิวเตอร์ แถวลำดับ ระเบียน กองซ้อน แถวคอย รายการโยง ต้นไม้ และกราฟ การประยุกต์ใช้แต่ละโครงสร้าง กระบวนการจัดการโครงสร้างข้อมูล ขั้นตอนวิธีการเวียนเกิด เทคนิคการเรียงลำดับข้อมูล และเทคนิคการค้นหาข้อมูล