แจ้งลบรายวิชาได้ที่นี่

 
แจ้งลบรายวิชาได้ที่นี่
31 มีนาคม พ.ศ. 2553, 16:56 น.

เรียนอาจารย์ผู้สร้างรายวิชา ท่านสามารถแจ้งลบรายวิชาที่ท่านต้องการยกเลิกได้ที่นี่ โดยโพส ชื่อวิชา,อาจารย์ผู้สร้าง,คณะ และสาขาวิชาที่ต้องการ ยิ้ม

ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ
ตอบ: แจ้งลบรายวิชาได้ที่นี่
โดย - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553, 22:22 น.
 

ขอลบรายวิชาMass Media English 1 ผู้สอนอาจารย์บุษราคัม อินทสุก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ เพราะรายวิชานี้อาจารย์ชาวต่างประเทศเป็นผู้สอน

ขอบคุณค่ะ

.บุษราคัม อินทสุก

รูปภาพของAdmin User
ตอบ: แจ้งลบรายวิชาได้ที่นี่
โดย Admin User - 5 มกราคม พ.ศ. 2554, 10:38 น.
 

ทำการลบรายวิชา เรียบร้อยค่ะ

รูปภาพของศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์
ตอบ: แจ้งลบรายวิชาได้ที่นี่
โดย ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553, 14:54 น.
 
แจ้งรายวิชา รอลบ ให้ใช้งานปกติครับ เอาไว้ภายใต้
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
รายวิ โครงสร้างคอมพิวเตอร์ ผมทำการสอนในเทอมนี้ 2/2553 ครับ

ขอบคุณครับ
อ.ศักดิ์ัย ศรีมากรณ์
รูปภาพของAdmin User
ตอบ: แจ้งลบรายวิชาได้ที่นี่
โดย Admin User - 5 มกราคม พ.ศ. 2554, 10:39 น.
 
ทำการย้ายรายวิชา โครงสร้างคอมพิวเตอร์ ไปยังหมวดหมู่สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์เรียบร้อยค่ะ
รูปภาพของ
ตอบ: แจ้งลบรายวิชาได้ที่นี่
โดย - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554, 16:57 น.
รูปภาพของAdmin User
ตอบ: แจ้งลบรายวิชาได้ที่นี่
โดย Admin User - 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554, 17:26 น.
 
ลบรายวิชา ชีวเคมีพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ผู้สร้าง:อ. เยาวเรศ ชูศิริ แล้วค่ะ