การแข่งขันตอบคำถามออนไลน์
งานราชภัฏ IT-Fair ครั้งที่7